12.11.2012

posted Nov 12, 2012, 12:42 PM by Unknown user   [ updated Nov 12, 2012, 1:06 PM ]

המסחר היום ננעל עם תנודתיות קלה.
לשוק אין מושג לאן לפנות.
היקף המסחר היה נמוך מאוד. היום היה Veteran's day ולחלק מהסוחרים זה היה יום חופשה...
המתנה להחלטות באירופה לגבי חילוץ יוון.
בארה"ב ישנה המתנה לפתרון הצוק הפיסקלי בתחילת ינואר 2013.

מדדים:

Dow Jones    12,818.00    +2.61    (0.02%)
S&P 500    1,380.02    +0.17    (0.01%)
Nasdaq    2,904.26    -0.61    (-0.02%)
    
ראלי סוף שנה / ראלי סנטנה קלאוס:
מחר מתחיל יום מסחר 9 של חודש נובמבר.
יש להשקיע במדדים, למשך 4 ימי מסחר, קרי עד סוף יום שישי 16.11.2012.

השקעה בקרן FAS :
שער הקרן בסגירה של 12.11.2012 הוא: 102.23 נקודות (עליה של 0.12 נקודות).
זה שער הרכישה לתחילת התקופה הבאה של הראלי.

Comments