2012-08-29

posted Oct 27, 2012, 10:40 AM by Unknown user   [ updated Oct 27, 2012, 10:40 AM ]

חודש ספטמבר - פחדים?

עובדה קטנה ידועה כי מבחינה הסטורית חודש ספטמבר הוא ללא ספק חודש ביצועים הגרוע ביותר עבור שוק המניות.
אבל עדיין יש תקופה סבירה בחודש - סביב יום העבודה.
החלק הראשון של ספטמבר סובב סביב יום עבודה. שוק המניות הראה נטייה חזקה לביצועים טובים במהלך השלושה הימים לפני והשלושה הימים אחרי החג.
Comments