2012-09-12

posted Oct 27, 2012, 10:51 AM by Unknown user

גידור עם אופציות SPY

אחת הדרכים הטובות ביותר להגנה מפני ירידה בשוק הוא באמצעות השימוש באופציות נסחרות בכבדות על טיקר SPY, קרן הסל העוקבת אחר מדד S & P 500.

גידור הוא משהו שרוב המשקיעים לא מתייחסים אליו. בעוד משקיעים מקצועיים מרבים לגדר על בסיס קבוע, רוב המשקיעים הפרטיים נוטים לראות גידור כסוג של הצעה  של "בזבוז".
אם הם מבצעים גידור ומתברר שהוא לא היה נחוץ, הם רוגזים על בזבוז הכסף, ועל הרווחים שלא היו להם ולהפך, אם השוק יורד, והגידור עושה כסף, הם נוטים לכעוס על עצמם על שלא עשו יותר כדי להגן על עצמם מפני סיכון כלפי מטה.
Comments