2012-10-29

posted Oct 29, 2012, 9:03 PM by Unknown user

ההוריקן סנדי אמור להגיע לחוף המזרחי.
הבורסה בניו-יורק לא תפתח ב 29.10.2012.
לא יתקיים מסחר במניות, אג"ח, אופציות ונגזרים בארה"ב.
חברות רבות דחו פרסום דו"חות כספיים.
צפי לנזקים של למעלה מ 18 מיליארד דולר.
Comments