2012-05-25

posted May 21, 2012, 5:40 PM by Unknown user   [ updated May 25, 2012, 8:19 PM ]


25.5.2012 - יום מסחר 19 בחודש
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית, לאחר שבמהלך החצי הראשון של היום היו תנודות קלות..
הבעיות באירופה גורמות לשווקים להיות עצבניים...
מדד הדאו- גונס ירד ב 74.92 נקודות, לשער של 12454.83.

אנו עדיין מושקעים בשוק עד 3.6.2012.

24.5.2012 - יום מסחר 18 בחודש
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, לאחר שמרבית היום התנהל במגמה שלילית, ולקראת סוף היום התהפכה המגמנה והשוק חזר לעצמו.
מדד הדאו- גונס עלה ב 33.60 נקודות לשער 12529.75 .

יש לשים לב ב 25.5.2012 אנו יום אחד לפני יום הזיכרון, ועל פי אפקט החגים, זה אחד הימים הטובים להשקעה.
האטטרטגיה היא להכנס למסחר בתחילת יום המסחר ה 17 (23.5.2012) , ואז לשקול להיות ב LONG (כניסה ליום מסחר -6 ) למשך 6 ימי המסחר האחרונים במאי ועד גמר יום המסחר השלישי של יוני 6.6.2012 (סה"כ  9 ימי מסחר רצופים).

23.5.2012 - יום מסחר 17 בחודש
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, לאחר שמרבית היום התנהל במגמה שלילית, ולקראת סוף היום התהפכה המגמנה והשוק חזר לעצמו.
מדד הדאו- גונס ירד ב 6.66 נקודות לשער  12496.15.

האטטרטגיה היא להכנס למסחר בתחילת יום המסחר ה 17 (23.5.2012) , ואז לשקול להיות ב LONG (כניסה ליום מסחר -6 ) למשך 6 ימי המסחר האחרונים במאי ועד גמר יום המסחר השלישי של יוני 6.6.2012 (סה"כ  9 ימי מסחר רצופים).

התחלת השקעה (17.5.2012) בשער: 12502.81

נא לזכור בשבוע הבא ישנם 4 ימי מסחר (יום ג' 29.5, עד יום ו' 1.6.2012).

22.5.2012 - יום מסחר 16 בחודש
המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת, לאחר שמרבית היום התנהל במגמה חיובית. זאת, עקב דיווחים כי ראש ממשלת יוון אמר כי הממשלה היוונית שקלה לבצע הכנות לקראת יציאתה של המדינה מגוש האירו.

מדד הדאו- גונס ירד ב 1.67 נקודות לשער 12502.81.
יש להיות מחוץ לשוק  עד גמר יום מסחר 16 (22.5.2012), ואז לשקול להיות ב LONG (כניסה ליום מסחר -6 ) למשך 6 ימי המסחר האחרונים במאי ועד גמר יום המסחר השלישי של יוני 6.6.2012 (סה"כ  9 ימי מסחר רצופים).

21.5.2012 - יום מסחר 15 בחודש.
יום מסחר 21.5.2012 (יום מסחר 15), הסתיים בעליות שערים. מדד הדא-ג'ונס עלה ב 135 נקודות.
אנו עדיין לפני הפיכת הממונט במסחר וייתכן כי נחזה בירידות שערים ב 22.5.2012, ולכן עדיין צריך להיות מחוץ לשוק ב 22.5.2012 (יום מסחר -7 לפני גמר החודש).

כמו כן יש לשים לב ב 28.5.2012 מתקיים יום הזיכרון.
יום המסחר לפניו (25.5.2012) הוא אחד מ 24 ימי המסחר הטובים ביותר בשנה (ראה אפקט חגים). זה רק מדגיש את החיוביות ב 9 ימי המסחר של סוף מאי תחילת יוני.

יש להיות מחוץ לשוק  עד גמר יום מסחר 16 (22.5.2012), ואז לשקול להיות ב LONG (כניסה ליום מסחר -6 ) למשך 6 ימי המסחר האחרונים במאי ועד גמר יום המסחר השלישי של יוני 6.6.2012 (סה"כ  9 ימי מסחר רצופים).
Comments